Cloud Computing fra SMBs perspektiv: nåtid og fremtid

Mens flere og flere store bedrifter hopper på “skyvognen”, er det fortsatt bekymring blant små og mellomstore bedrifter (SMB-er), om skyen er kommet for å bli eller bare en forbigående kjepphest. SMB er fortsatt avhengige av store selskaper for “prøving og feiling” av slik ny forstyrrende teknologi. Argumentet er at store bedrifter har store penger å bruke – og bare når en teknologi eller et system er bevist funksjonelt i store selskaper, føler SMB-er seg trygge på å ta i bruk det.

Imidlertid blir denne tvilen raskt fjernet ettersom flere og flere suksesshistorier om skyadopsjon av SMB-er kommer frem i lyset. Groupon er et godt eksempel på et selskap som vokste raskt med en minimal ressursbase ved å utnytte skyløsninger fra leverandører som Salesforce.com og Amazon – det administrerer en global brukerbase på over 35 millioner på mindre enn 5 år siden oppstarten.

Faktisk er en tankegang at faktorer som er kjernen til skybaserte plattformer – enkel skalerbarhet, lavere driftskostnader, raskere implementering og raskere avkastning, er mer verdifulle for SMB-er siden de møter hardere konkurranse om å overleve, i forhold til sine store kolleger.

Her er noen viktige drivere for skyadopsjon av SMB-er:

1. Sanntidsdatatilgang og enkel skalerbarhet

SMB-er har ikke råd til dyre sentraliserte datalagringssystemer, noe som betyr at dataene deres er spredt over flere datamaskiner og vanligvis ikke er eksternt tilgjengelige. Dette kan utgjøre en betydelig utfordring for SMB-er da deres virksomhet krever fleksibilitet både når det gjelder bruk av personale og drift. Skybaserte applikasjoner gjør det mulig å holde alle dataene i ett enkelt depot, hvorfra de kan nås enkelt og eksternt 24×7. I tillegg, siden skytjenesteleverandøren eier oppgraderinger og andre endringer i applikasjonen, kan SMB administrere IT-driften deres med slank fysisk infrastruktur og et skjelettstøtteteam.

For det andre enkel opp- eller nedtrappingsfunksjon som tilbys av de fleste skyleverandører, gjør at SMB-er kan skalere ressursene sine for å speile vekstbanen deres.

2. Tilgjengelighet av ende-til-ende skyløsninger

Forretningsprosesser som lagring og distribusjon av data, opprettelse og tildeling av oppgaver, kommunikasjon og samarbeid med kolleger er verdifulle for suksessen til enhver organisasjon. Økningen i antall forretningsløsninger på skyplattformer som enten er ende-til-ende-løsninger eller enkelt kan integreres med andre komplementære skyløsninger i markedet, gir SMB-er fordelen med å utnytte skyen i størst mulig grad for deres forretningsbehov, til en brøkdel av prisen for tradisjonelle lokale løsninger.

3. Større datasikkerhet

Det er antatt Skybaserte applikasjoner tillate å holde data sikrere enn småskala maskinvarelagringsfasiliteter som er distribuert av SMB-er, da datakonfidensialitet og sikkerhet vanligvis er sentralt i en skyleverandørs verdiforslag.

4. Kostnadsfordeler

Det er viktig for SMB-er å operere med minimale kostnader på grunn av det konkurransedyktige miljøet de er i. Pay-per-use-modellene som tilbys av skyapplikasjoner betyr at de har ubetydelige forhåndskostnader og kan benytte de nyeste teknologiløsningene med rimelige driftskostnader. Dette gir SMB-er råd til løsninger i bedriftsklassen for deres forretningsbehov.

Alt i alt er skyapplikasjoner kommet for å bli, og selv om det fortsatt er tidlige dager, er det klart at SMB-er må ta i bruk skyteknologi i fremtiden hvis de vil ligge i forkant av utfordringer og konkurranse.

Leave a Comment