Hvordan bedrifter reduserer kostnadene ved datalagring samtidig som de øker effektiviteten

Mens teknologien har gjort det mulig for bedrifter å redusere kostnadene på mange områder, har riktig lagring av digital informasjon en pris. Imidlertid betaler de fleste bedrifter mer enn de trenger for dataløsninger, samtidig som de får mindre beskyttelse enn de trenger for å holde dataene sine – og virksomhetene – beskyttet mot katastrofer.

Hvordan mangel på forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsplanlegging kan føre til økonomisk katastrofe

Forretningskontinuitet og katastrofeplanlegging er en helt essensiell del av enhver forretningsdrift, men mange prioriterer implementering lavt. I den digitale tidsalderen er informasjonsteknologi en kritisk funksjon for enhver konkurrerende virksomhet. Fra teknologidrevne virksomheter til tjenesteselskaper til e-handelsvirksomheter, informasjon er nøkkelen som holder dagens virksomheter konkurransedyktige og effektive.

Begrepene “business continuity and disaster recovery planning” antyder nødvendigheten av disse kritiske forretningsfunksjonene. Bedriftseiere innser viktigheten av disse vilkårene, men det er når de forstår hva som ligger i disse prosessene at de innser at forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsplanlegging ikke bare er “viktig”, de er avgjørende.

Økonomisk påvirkning av forretningskontinuitetsplanlegging

Som et resultat av myndighetsreguleringer, er virksomheter pålagt å opprettholde en kontinuitetsstilling – enten de innser det eller ikke. Kritiske applikasjoner må gjøres kontinuerlig tilgjengelig eller kunne gjenopprettes raskt ved behov. Mangel på kunnskap eller forståelse av lovene er ikke et forsvar. Manglende overholdelse kan føre til søksmål, overtredelser og bøter som kan svekke en virksomhet.

Å oppnå forretningskontinuitet er ikke en “sett det og glem det”-oppgave. Prosessen starter typisk med en BIA (business impact analysis), som blant annet prioriterer ulike typer data. BIA dikterer hvilken informasjon som skal lagres hvor og hvor ofte den sikkerhetskopieres.

Dersom en bedrift selv skal designe forretningskontinuitetsstrukturer, vil det kreve betydelig kunnskap og ressurser å vedlikeholde. For virksomheter som ikke er teknologifokuserte eller som velger å ikke legge til utgiftene til et internt IT-personell, finnes det imidlertid praktiske og rimelige outsourceløsninger, som vi vil dekke senere.

Økonomisk innvirkning av katastrofegjenopprettingsplanlegging

I følge en studie fra Garner Group, vil førti prosent av virksomheter som lider av en katastrofal datahendelse eller betydelig nedetid aldri komme seg. To av fem virksomheter som står overfor disse situasjonene stenger dørene for godt. Denne sjokkerende statistikken kaster lys over hvor viktig dataadministrasjon er for en bedrift.

Det som er enda mer overraskende er at en relativt liten innsats investert i en BIA i forbindelse med forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsplanlegging, kunne ha forhindret problemet i utgangspunktet. BIA ville ha avdekket virkningen av prosesssvikt på virksomheten og fungert som en oppdagelsesprosess for å implementere en plan designet for å unngå risiko.

Reduser kostnadene gjennom mer effektiv energibruk

Når en bedrift har tatt opp forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsplanlegging ved å følge anbefalingene skissert i en BIA, har de tatt det kritiske skrittet for å unngå potensielle økonomiske ødeleggelser. Det neste trinnet er å redusere de reelle løpende kostnadene knyttet til vedlikehold av data.

Kostnaden for energi som brukes til å vedlikeholde datalagringssystemer er ganske betydelig. Ikke bare bruker IT-infrastrukturen energi, en betydelig mengde energi brukes for å opprettholde et trygt klima for systemene.

Den beste måten å redusere kostnadene ved vedlikehold av datasystemer på er å dele kostnadene med andre. Ved å lagre systemer i en samlokalisering av datasenter, utligner du kostnadene for klimakontroll ved å dele kostnadene med andre. Fordi samlokaliseringen av datasenteret administrerer klimakontroll for å beskytte maskinene dine så vel som andres maskiner, deles mange kostnader som ellers ville vært hele ditt ansvar hvis maskinene ble lagret i huset. Ikke bare er energikostnadene delt, men også kostnadene knyttet til menneskelig kapital — ekspertene som vedlikeholder datasenterets samlokalisering dag ut og dag ut.

Redusere personalkostnader samtidig som du hever nivået på ekspertise

Det er dyrt å bemanne en IT-avdeling. Ikke bare må arbeidsgivere bemanne en rekke mennesker hver med ulike ferdighetssett, de trenger også noen til å styre teamet. For å holde seg konkurransedyktig forventes det at arbeidsgivere betaler regningen for pågående opplæring og utdanning. Og la oss ikke glemme systemoppgraderinger. Men ved å bruke administrerte IT-tjenester reduserer bedrifter disse kapitalutgiftene, og betaler på abonnementsbasis for kun prosentandelen de bruker.

Administrerte tjenesteleverandører håndterer en rekke oppgaver, inkludert hosting for virtuell server, sikkerhetskopiering, IT-infrastrukturadministrasjon og mer. Noen leverandører vil også tilby BIA-tjenester og den kritiske forretningskontinuiteten og katastrofeplanleggingen som er nødvendig for å holde data trygge og i samsvar.

Databehandlingslandskapet har endret seg dramatisk de siste årene – ikke bare i hvordan data lagres, men i viktigheten av riktig sikkerhet. Datalagring i seg selv har blitt mer kritisk enn gamle dager da en enkel båndstasjon var alt en bedrift trengte. Imidlertid har alternativene for å dele kostnader ved å utnytte outsourcede leverandører gjort det enklere å skaffe avanserte dataadministrasjonsløsninger enn alle før. Dagens bedrifter trenger ikke å være eksperter på BIA eller forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsplanlegging, de trenger bare partner med en leverandør som er.

Leave a Comment