ITIL Service Management – Bibelen for administrasjon av informasjonsteknologi

Siden ankomsten av Henry Fords Model T og etableringen av komplekse samlebånd, har organisasjonsdesign fokusert på å dele opp komplekse prosesser i individuelle oppgaver, og resultatet av disse manifesterer det som rørbaserte organisasjonskart der høyre hånd har liten kunnskap om hva venstre hånd gjør.

Ettersom teknisk fokuserte IT-butikker går over til serviceorganisasjoner, er det viktig å slutte seg til det som er kunstig adskilt. Hver gang en organisasjon definerer IT-tjenester, etableres de to nye virtuelle horisontale organisasjonsstrukturene på de tradisjonelle domenebaserte siloene. Sluttresultatet av denne to nye virtuelle organisasjonen ved at den fører til etableringen av en matriseorganisasjon I matriseorganisasjonen har personalet nå flere ansvarslinjer og står konstant overfor kravet om å prioritere tiden sin.

ITIL Service Management er en disiplin for administrasjon av informasjonsteknologisystemer. The Information Technology Infrastructure Library er en prosessorientert tilnærming til IT Service Management. Vellykkede IT-organisasjoner har henvendt seg til ITIL service management for å veilede dem gjennom planlegging, design, utvikling, levering, støtte for deres tjenester, og dessuten er det kundefokusert.

I svært klodsete termer er ITIL bibelen for å administrere informasjonsteknologi. Det er i utgangspunktet en dokumentasjon som skisserer beste praksis for IT-tjenesteadministrasjon. Man kan enkelt finne serier med bøker som dekker ulike IT-ledelsestemaer og bistå alle med IT-infrastruktur, utvikling og driftsnyanser.

Fordelene med ITIL og dermed ITIL-trening er ganske rett frem. Selv store som Microsoft, Dell, IBM og Barclay Bank har stolt på ITIL med administrasjonen av deres IT-infrastruktur og prosedyrer, det er absolutt noe med konseptet som krever oppmerksomhet. ITIL jobber med ledelsesaspektet av IT-tjenester og jobber med ytelsen til en organisasjons IT-fløy. Når vi tar en titt på de nåværende driftsforholdene, trenger ikke samsvaret til en effektiv IT-fløy å utdypes. Faktisk kan en organisasjon bare drømme om progresjon uavhengig av størrelsen på virksomheten, hvis den velger å ha en solid IT-mekanisme for å støtte det.

ITIL service management er sterkt avhengig av opplæringen, og det er et skjema som avhenger av medarbeiderne i arbeidsstyrken. For å gi ITIL service management opplæring og utdanning på alle nødvendige nivåer, ønsker man en kulturell endring. Det positive med ITIL service management trening kan ikke snarere være erfaring hvis man ikke har en klar forståelse av rammeverket som kommuniseres til alle som er involvert. For dette kreves en helhetlig tilnærming.

Leave a Comment