Tag: assimilering

1 posts have been filed under this tag.

Teknisk assimilering og lagring av talent

Forleden dag fikk jeg en telefon fra en statsrepresentant angående informasjonen som ble lagt ut på nettstedet mitt. Jeg ble spurt om innholdet. Kvinnen på telefonen var totalt ikke-kommunikativ, arrogant og uvitende om svarene som ble gitt som svar på spørsmålene hennes. Etter å ha vært formelt arbeidsledig i mer enn ett år, var det […]