Tag: helsevesen

1 posts have been filed under this tag.

Sykepleieinformatikk – Integrering av helsevesen med informasjonsteknologi

Hva er sykepleieinformatikk? Sykepleieinformatikk er integreringen av klinisk sykepleie med informasjonshåndtering og dataprosesser. Det er et relativt nytt fokus i helsevesenet som kombinerer sykepleiekompetanse med informasjonsteknologikompetanse. Sykepleierinformatikkspesialister administrerer og kommuniserer sykepleiedata og informasjon for å forbedre beslutningstakingen til forbrukere, pasienter, sykepleiere og andre helsepersonell. Sykepleieprosessen har fire hovedtrinn: planlegging, gjennomføring, evaluering og vurdering. Men fordi […]