Tag: Informasjon

1 posts have been filed under this tag.

Kyberokrati: Informasjon som makt

Kyberokrati: Informasjon som makt – Kyberokrati herredømmet kommer? Hersker med informasjon! I følge futurologi – er måten vi ledes på kyberokrati. Effektiv bruk av informasjon for å i hovedsak regjere som “Alternativ ansvarlig regjering”. Et spekulativt system som til nå ikke har vært noen presedens for en slik regjering. Selv om det eksisterer et økende […]