Tag: nettvirksomhet

1 posts have been filed under this tag.

Behovet for cloud computing i nettvirksomhet og IT-sektoren

Cloud computing tilbyr en hvilken som helst abonnementsbasert eller betal-per-bruk-tjeneste som i sanntid over Internett utvider ITs eksisterende muligheter. Cloud computing-teknologi gir pek-og-klikk-tilpasning og rapportutbredelse for forretningsbrukere, slik at IT ikke bruker halvparten av tiden sin på å gjøre mindre endringer og kjøre rapporter. Cloud computing-teknologi utløser en enorm endring i applikasjonsutviklingskretser. Som en metafor […]