Tag: prinsippene

1 posts have been filed under this tag.

Informasjonsteknologi problemløsning – De 6 prinsippene for vitenskapelig problemløsning

Denne artikkelen vil forklare en vitenskapelig tilnærming til problemløsning. Selv om det er skrevet for å ta opp informasjonsteknologirelaterte problemer, kan konseptene også være anvendelige i andre disipliner. Metodene, konseptene og teknikkene som er beskrevet her er ikke noe nytt, men det er sjokkerende hvor mange “problemløsere” som ikke klarer å bruke dem. I mellom […]