Tag: SMBs

1 posts have been filed under this tag.

Cloud Computing fra SMBs perspektiv: nåtid og fremtid

Mens flere og flere store bedrifter hopper på “skyvognen”, er det fortsatt bekymring blant små og mellomstore bedrifter (SMB-er), om skyen er kommet for å bli eller bare en forbigående kjepphest. SMB er fortsatt avhengige av store selskaper for “prøving og feiling” av slik ny forstyrrende teknologi. Argumentet er at store bedrifter har store penger […]