Tag: Sykepleieutfordringer

1 posts have been filed under this tag.

Sykepleieutfordringer

Ikke på noe annet tidspunkt i sykepleiehistorien i USA har sykepleieryrket stått overfor den type utfordringer som det står overfor i dag – utfordringer som lederne av profesjonen må takle – eller faktisk sliter med å møte og dekke dersom sykepleieren praksis er ikke å møte en trussel om irrelevans, om ikke utryddelse. En rekke […]