Tag: Teknologiakseptmodell

1 posts have been filed under this tag.

Teknologiakseptmodell

Fremskritt innen databehandling og informasjonsteknologi endrer måten folk møtes og kommuniserer på. Folk kan møtes, snakke og jobbe sammen utenfor tradisjonelle møte- og kontorlokaler. For eksempel, med introduksjonen av programvare utviklet for å hjelpe folk med å planlegge møter og lette beslutnings- eller læringsprosesser, svekker geografiske begrensninger og endrer mellommenneskelig kommunikasjonsdynamikk. Informasjonsteknologi har også dramatisk […]