Vedta kritisk tenkning i informasjonsteknologi

V

Scenariet er et datasenter sent på en lørdag kveld. Et teledistribusjonssystem mislykkes, og driftspersonell blir kalt inn fra helgen for raskt å finne problemet og gjenopprette driften så raskt som mulig.

Etter hvert som tiden går, begynner mange kunder å ringe inn, åpne trøbbelbilletter, urolige over systembrudd og eskalerende kundeforstyrrelser.

Teamet bruker timer på å fikse en likeretter som gir likestrøm til en hovedtelekommunikasjonsdistribusjonsbryter, og starter med å erstatte hver systemkomponent en etter en i håp om å finne den skyldige delen. Teamet vokser veldig frustrert på grunn av ikke bare tretthet, men også deres manglende evne til å løse problemet. Etter mange timer innser teamet endelig at det ikke er noe problem med verken telekombryteren eller likeretteren som gir likestrøm til bryteren. Hva kan problemet være?

Til slutt, etter mange timer med feilsøking, jakt på symptomer og utskifting av treff / savner komponenter, oppdager en elektriker at det er en panelkrets som har mislyktes på grunn av mange års misbruk (for de elektriske ingeniørene var det faktisk en krets som oksiderte og kortsluttet pga. å “over -ampere” kretsen – uten forebyggende vedlikehold eller rutinemessige kontroller).

Hendelsen fremhevet en realitet – organisasjonen som jobbet med problemet hadde svært lite kritisk tenkning eller problemløsningsevner. De jaktet på hvert åpenbare symptom, men identifiserte aldri det underliggende problemet. Flotte teknikere, dårlige kritiske tenkere. Og en sann historie.

Selv om denne hendelsen var et datasenterrelatert feilsøking mislykkes, mislykkes vi ofte i å bruke god kritisk tenkning i ikke bare feilsøking, men også i å utvikle muligheter og løsninger for våre forretningsbrukere og kunder.

For noen år siden tok jeg en pause fra jobben og brukte litt tid på personlig utvikling. I tillegg til å samle sertifiseringer i TOGAF, ITIL og andre luftarkitekturrelaterte emner, la jeg til et par ekstra klasser, inkludert Kepner-Tregoe (KT) og Kepner-Fourie (KF) kurs for kritisk tenkning og problemløsning.

Ikke dårlige tankeskoler, og et godt oppfriskningskurs som minner meg om de lenge siden glemte systemadministrasjonskunnskapene jeg lærte på forskerskolen – for nesten 30 år siden.

Her er problemet: IT -systemer og forretningsbruk av teknologier har raskt utviklet seg i løpet av de siste 10 årene, og denne endringstakten ser ut til å akselerere. Prosesser og standarder utviklet for 10, 15 eller 20 år siden er fryktelig utilstrekkelige til å støtte mye av vår teknologi og forretningsrelaterte design, utvikling og drift. Stilt kunnskap, stilltiende ferdigheter og magefølelser kan ikke stole på for å identifisere og løse problemer vi støter på i vår raske IT-verden på riktig måte.

Husk at denne diskusjonen ikke bare er relatert til problemløsning, men fungerer like godt når du vurderer utvikling av nye produkter eller løsninger for nye og nye forretningsmuligheter eller utfordringer.

Kritisk tenkning tvinger oss til å vite hva et problem (eller en mulighet) er, kjenne og anvende forskjellene mellom induktive og deduktive resonnementer, identifisere premisser og konklusjoner, gode og dårlige argumenter, og erkjenne problembeskrivelser og forklaringer (Erlandson).

Kritiske tenkende “religioner” som Kepner-Fourie (KF) gir en prosess og modell for å løse problemer. Ikke verst hvis du har tid til å lage og følge tunge prosesser, eller enda bedre kan automatisere mye av prosessen. Selv å studere et omfattende system som KT og KF vil imidlertid fortsette å drive behovet for å etablere et passende system for å reagere på hendelser.

Uavhengig av tilnærmingen du måtte vurdere, vil gjentatt eksponering for kritiske tenkningskonsepter og praksis tvinge oss til å intellektuelt gå bort fra å jage symptomer eller overavhengighet av stilltiende kunnskap (automatisk tenkning) når vi reagerer på problemer og utfordringer.

For IT -ledere, tenk på det som en intellektuell ITIL kontinuerlig forbedringssyklus – vi trenger alltid å trene hjernen vår og tankeprosessen. Status quo eller å stole på ærede løsninger på problemer vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å bringe våre IT-organisasjoner inn i fremtiden. Vi må fortsette å sikre at våre forutsetninger er basert på fakta, og unngå unødig påvirkning – spesielt fra leverandører, for å sikre at våre interessenter har tillit til vår problem- eller løsningsutviklingsprosess, og vi har god bevissthet om forretnings- og teknologiske transformasjoner som påvirker våre handlinger .

I tillegg til de kursene og tilnærmingene til kritisk tenkning som er oppført ovenfor, kan eksponering og studier av disse eller noe av det følgende bare bidra til å sikre at vi fortsetter å trene og finpusse våre kritiske tenkningsevner.

  • A3 Management
  • Toyota Kata
  • PDSA (Plan-Do-Adjust-Study)

Og mange andre universitet eller beslektet kurs. For meg selv holder jeg min interesse ved å lese en og annen e -bok (for eksempel “How to Think Clearly, A Guide to Critical Thinking” av Doug Erlandson – flott å lese under lange flyreiser) og YouTube -videoer.

Hva tror du?”

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta